Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń
2Aliasowieszczenie-wojta-gminy-rzekun-2
3Tekst wstępny

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4Tekst

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 97,8 DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1300 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3, na działce nr ewid. 335/2 obręb Czarnowiec, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie.

{tommafile-12198 Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 29
title => Obwieszczenia
7Data utworzenia2024-03-20 13:17:16
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-03-20 13:17:16
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-03-20 13:17:16
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-03-20 13:14:46
joobip-publication-time => 2024-03-20 13:14:46