Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiKRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą
2Aliaskrus-zaprasza-rolnikow-na-bezplatna-rehabilitacje-lecznicza
3Tekst wstępny

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet może być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej! Wczesne podjęcie leczenia rehabilitacyjnego spowoduje usprawnienie ruchowe, zmniejszy dolegliwości bólowe, a co za tym idzie konieczność stosowania leków przeciwbólowych, może również skutecznie zapobiec lub opóźnić leczenie operacyjne. Rehabilitacja połączona z wypoczynkiem wpłynie na poprawę stanu zdrowia.

4Tekst

Okres oczekiwania na przydział skierowania na wyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników wynosi od 1 do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, w zależności ośrodka, do którego rolnik jest kierowany.

Okres oczekiwania na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych jest znacznie dłuższy.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji, ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów),
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze),
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu ponownie po 12 miesiącach od odbycia rehabilitacji, a osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłużony zasiłek chorobowy co 6 miesięcy.
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 760-74-20 lub w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce ul. dr A. Kuklińskiego 3

{tommafile-12223 Promocja_rehabilitacji_2024_-_DO_WYSLANIA.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
7Data utworzenia2024-03-26 11:32:28
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-03-26 11:32:28
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-03-26 11:32:28
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-03-26 11:18:00
joobip-publication-time => 2024-03-26 11:18:00