Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiKRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację lecznicząKRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą
2Aliaskrus-zaprasza-rolnikow-na-bezplatna-rehabilitacje-leczniczakrus-zaprasza-rolnikow-na-bezplatna-rehabilitacje-lecznicza
3Tekst wstępny

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet może być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej! Wczesne podjęcie leczenia rehabilitacyjnego spowoduje usprawnienie ruchowe, zmniejszy dolegliwości bólowe, a co za tym idzie konieczność stosowania leków przeciwbólowych, może również skutecznie zapobiec lub opóźnić leczenie operacyjne. Rehabilitacja połączona z wypoczynkiem wpłynie na poprawę stanu zdrowia.

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet może być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej! Wczesne podjęcie leczenia rehabilitacyjnego spowoduje usprawnienie ruchowe, zmniejszy dolegliwości bólowe, a co za tym idzie konieczność stosowania leków przeciwbólowych, może również skutecznie zapobiec lub opóźnić leczenie operacyjne. Rehabilitacja połączona z wypoczynkiem wpłynie na poprawę stanu zdrowia.

4Tekst

Okres oczekiwania na przydział skierowania na wyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników wynosi od 1 do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, w zależności ośrodka, do którego rolnik jest kierowany.

Okres oczekiwania na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych jest znacznie dłuższy.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji, ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów),
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze),
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu ponownie po 12 miesiącach od odbycia rehabilitacji, a osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłużony zasiłek chorobowy co 6 miesięcy.
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 760-74-20 lub w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce ul. dr A. Kuklińskiego 3

{tommafile-12223 Promocja_rehabilitacji_2024_-_DO_WYSLANIA.pdf}

Okres oczekiwania na przydział skierowania na wyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników wynosi od 1 do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, w zależności ośrodka, do którego rolnik jest kierowany.

Okres oczekiwania na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych jest znacznie dłuższy.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji, ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów),
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze),
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu ponownie po 12 miesiącach od odbycia rehabilitacji, a osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłużony zasiłek chorobowy co 6 miesięcy.
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 760-74-20 lub w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce ul. dr A. Kuklińskiego 3

{tommafile-12223 Promocja_rehabilitacji_2024_-_DO_WYSLANIA.pdf}

5Stan11
6Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
id => 57
title => Rolnictwo
7Data utworzenia2024-03-26 11:32:282024-03-26 11:32:28
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-03-26 12:08:472024-03-26 11:32:28
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-03-26 11:32:282024-03-26 11:32:28
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-03-26 11:18:00
joobip-publication-time => 2024-03-26 11:18:00
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-03-26 11:18:00
joobip-publication-time => 2024-03-26 11:18:00