Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZarządzenie Nr 51/2024
2Aliaszarzadzenie-nr-51-2024
3Tekst wstępny

Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Laskowiec w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

4Tekst
  • {tommafile-12453 zarzadzenie_51_2024.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 13
title => Zarządzenia
7Data utworzenia2024-05-08 09:56:44
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2024-05-08 09:56:44
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2024-05-08 09:56:44
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-05-07 09:56:00
joobip-publication-time => 2024-05-08 09:56:00