Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiLXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy RzekuńLXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxxvii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekunlxxvii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok.201, z proponowanym porządkiem obrad:

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok.201, z proponowanym porządkiem obrad:

4Tekst
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXXVI/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu;
 4. Wystąpienia Wójta i radnych gminy;
 5. Zakończenie obrad.
 • {tommafile-12405 pkt3.pdf}

 

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXXVI/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu;
 4. Wystąpienia Wójta i radnych gminy;
 5. Zakończenie obrad.
 • {tommafile-12405 pkt3.pdf}

 

5Stan11
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
id => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2024-04-26 10:19:432024-04-26 10:19:43
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2024-05-13 08:24:342024-04-26 10:19:45
10Autor modyfikacjiid => 791
name => Rafał Gumkowski
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2024-04-26 10:19:432024-04-26 10:19:43
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-04-26 10:13:26
joobip-publication-time => 2024-04-26 10:13:26
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-04-26 10:13:26
joobip-publication-time => 2024-04-26 10:13:26