Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliasii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun-2ii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun-2
3Tekst wstępny

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

4Tekst

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
4.Zakończenie obrad.


 Posiedzenia poszczególnych Komisji : Rewizyjnej, Budżetu i Oświaty, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Skarg Wniosków i Petycji

- odbędą się 14;00, 14:15, 14:30, 14:45.

  • {tommafile-12492 pkt2.pdf}
  • {tommafile-12493 pkt3.pdf}

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
4.Zakończenie obrad.


 Posiedzenia poszczególnych Komisji : Rewizyjnej, Budżetu i Oświaty, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Skarg Wniosków i Petycji

- odbędą się 14;00, 14:15, 14:30, 14:45.

  • {tommafile-12492 pkt2.pdf}
  • {tommafile-12493 pkt3.pdf}
5Stan11
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
id => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2024-05-13 11:14:572024-05-13 11:14:57
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2024-05-13 11:15:252024-05-13 11:14:57
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2024-05-13 11:14:572024-05-13 11:14:57
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-05-13 11:10:38
joobip-publication-time => 2024-05-13 11:10:38
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-05-13 11:10:38
joobip-publication-time => 2024-05-13 11:10:38