Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiKomisja Rewizyjna
2Aliaskomisja-rewizyjna-2
3Tekst wstępny

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

legalności
gospodarności
rzetelności
celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem fizycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady Gminy.

Skład osobowy: 

Wojciech Rogoziński - Przewodniczący Komisji
Wiesława Milewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Mierzejewski Ireneusz - Członek

Arkadiusz Adam Krupka - Członek
Dariusz Olech - Członek

 

4Stan1
5Kategoriaid => 78
title => Skład osobowy
6Data utworzenia2024-05-21 08:00:54
7Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
8Data modyfikacji2024-05-21 08:00:54
9Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
10Data opublikowania2024-05-21 08:00:54
11Dostęp1
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Paśnikowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-05-21 07:51:55
joobip-publication-time => 2024-05-21 07:51:55