Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-23
3Tekst wstępny

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

4Tekst

na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 216/2, 216/6 w obrębie ewidencyjnym Dzbenin, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-12704 BS.ZUZ.4210.96.2024.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2024-07-10 08:08:15
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-07-10 08:08:15
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-07-10 08:08:15
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-07-10 08:06:25
joobip-publication-time => 2024-07-10 08:06:25