Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiZwrot podatku akcyzowego - sierpień 2024 r.Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2024 r.
2Aliaszwrot-podatku-akcyzowego-sierpien-2024-rzwrot-podatku-akcyzowego-sierpien-2024-r
3Tekst wstępny

W okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4Tekst

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. dokumentujące zakup oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

1,46 zł * 110 l * ilość ha użytków rolnych 

oraz

1,46 zł * 4 * średnia roczna liczba świń

i

1,46 zł * 40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.

Do wniosku należy załączyć:

W przypadku, gdy wniosek nie był składany w I turze (luty 2024 r.), należy również załączyć:

 • oświadczenie z ARiMR o średniej liczbie DJP bydła;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP świń;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP kóz;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP owiec;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP koni;
 • klauzulę informacyjną.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. dokumentujące zakup oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

1,46 zł * 110 l * ilość ha użytków rolnych 

oraz

1,46 zł * 4 * średnia roczna liczba świń

i

1,46 zł * 40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.

Do wniosku należy załączyć:

W przypadku, gdy wniosek nie był składany w I turze (luty 2024 r.), należy również załączyć:

 • oświadczenie z ARiMR o średniej liczbie DJP bydła;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP świń;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP kóz;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP owiec;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP koni;
 • klauzulę informacyjną.
5Stan11
6Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
id => 57
title => Rolnictwo
7Data utworzenia2024-07-10 09:16:152024-07-10 09:16:15
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-07-10 10:25:172024-07-10 10:25:08
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
11Dostęp11
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-07-10 08:58:35
joobip-publication-time => 2024-07-10 08:58:35
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-07-10 08:58:35
joobip-publication-time => 2024-07-10 08:58:35
13Data opublikowania2024-07-15 05:00:142024-07-15 05:00:14
14Obrazyimage_intro => images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU.png?width=1150&height=300
image_fulltext => images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU.png?width=1150&height=300
image_intro => images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU.png?width=1150&height=300
image_fulltext => images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2024/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU.png?width=1150&height=300