Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiLXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxvi-zwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023,  nr LXII/2023, nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń    własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2022 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

4Tekst


  • {joobip-file-9329 pkt3.pdf}
  • {joobip-file-9330 pkt4.pdf}
  • {joobip-file-9331 pkt5.pdf}
  • {joobip-file-9332 pkt6.pdf}
  • {joobip-file-9333 pkt7.pdf}
  • {joobip-file-9334 pkt8.pdf}
  • {joobip-file-9335 pkt9.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2023-05-19 12:11:51
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorPrzewodnicząca Rady Gminy
10Data modyfikacji2023-05-19 12:11:51
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2023-05-19 12:11:51
13Dostęp1