Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOświadczenia majątkowe, kwiecień 2012 r.
2Aliasoswiadczenia-majatkowe-kwiecien-2012-r
3Tekst wstępny

mgr Stanisław Godzina {joobip-file-9431 godzina_04_2012.pdf}
Wójt Gminy

4Tekst

mgr Krzysztof Żebrowski {joobip-file-9432 zebrowski_04_2012.pdf}
Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska {joobip-file-9433 michalska_04_2012.pdf}
Skarbnik Gminy

Bożena Jaskólska {joobip-file-9434 jaskolska_04_2012.pdf}
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Joanna Przygoda {joobip-file-9435 przygoda_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz {joobip-file-9436 ciunowicz_04_2012.pdf}
Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Agnieszka Majdecka {joobip-file-9437 majdecka_04_2012.pdf}
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada {joobip-file-9438 lada_04_2012.pdf}
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid {joobip-file-9439 dawid_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka {joobip-file-9440 cichocka_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka {joobip-file-9441 lenkiewicz_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Hanna Napiórkowska {joobip-file-9442 napiorkowska_04_2012.pdf}
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek {joobip-file-9443 orzolek_04_2012.pdf}
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska {joobip-file-9444 pieczynska_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Marek Podolak {joobip-file-9445 podolak_04_2012.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska {joobip-file-9446 dabrowska_04_2012.pdf}
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska {joobip-file-9447 dabkowska_04_2012.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski {joobip-file-9448 gumowski_04_2012.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska {joobip-file-9449 mierzejewska_04_2012.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

5Stan1
6Kategoriaid => 77
title => Oświadczenia majątkowe
7Data utworzenia2012-06-04 08:15:40
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Data modyfikacji2012-06-04 08:15:40
10Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
11Data opublikowania2012-06-04 08:15:40
12Dostęp1