Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOświadczenia majątkowe, kwiecień 2013 r.
2Aliasoswiadczenia-majatkowe-kwiecien-2013-r
3Tekst wstępny

mgr Stanisław Godzina {joobip-file-9450 godzina_04_2013.pdf}

Wójt Gminy

4Tekst

mgr Krzysztof Żebrowski {joobip-file-9451 zebrowski_04_2013.pdf}
Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska {joobip-file-9452 michalska_04_2013.pdf}
Skarbnik Gminy

Bożena Jaskólska {joobip-file-9453 jaskolska_04_2013.pdf}
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Joanna Przygoda {joobip-file-9454 przygoda_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz {joobip-file-9455 ciunowicz_04_2013.pdf}
Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Agnieszka Majdecka {joobip-file-9456 majdecka_04_2013.pdf}
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada {joobip-file-9457 lada_04_2013.pdf}
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid {joobip-file-9458 dawid_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka {joobip-file-9459 cichocka_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka {joobip-file-9460 lenkiewicz_choinka_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Hanna Napiórkowska {joobip-file-9461 napiorkowska_04_2013.pdf}
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek {joobip-file-9462 orzolek_04_2013.pdf}
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska {joobip-file-9463 pieczynska_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Marek Podolak {joobip-file-9464 podolak_04_2013.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska {joobip-file-9465 dabrowska_04_2013.pdf}
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska {joobip-file-9466 dabkowska_04_2013.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski {joobip-file-9467 gumowski_04_2013.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska {joobip-file-9468 m_mierzejewska_04_2013.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

5Stan1
6Kategoriaid => 77
title => Oświadczenia majątkowe
7Data utworzenia2013-07-09 08:00:19
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorEmilia Bloch
10Data modyfikacji2013-07-09 08:00:19
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2013-07-09 08:00:19
13Dostęp1