Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOświadczenia majątkowe, kwiecień 2018 r.
2Aliasoswiadczenia-majatkowe-kwiecien-2018-r
3Tekst wstępny

mgr Stanisław Godzina {joobip-file-9552 s_godzina_04_2018.pdf}

Wójt Gminy

4Tekst

mgr Bożena Jaskólska {joobip-file-9553 b_jaskolska_04_2018.pdf}
Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska {joobip-file-9554 m_michalska_04_2018.pdf}
Skarbnik Gminy

Małgorzata Lubecka {joobip-file-9555 m_lubecka_04_2018.pdf}
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Beata Mierzejewska {joobip-file-9556 b_mierzejewska_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz {joobip-file-9557 m_ciunowicz_04_2018.pdf}
Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Grażyna Majkowska {joobip-file-9558 g_majkowska_04_2018.pdf}
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada {joobip-file-9559 l_lada_04_2018.pdf}
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid {joobip-file-9560 k_dawid_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka {joobip-file-9561 m_cichocka_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka {joobip-file-9562 a_lenkiewicz_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Marian Grzegorczyk {joobip-file-9563 m_grzegorczyk_04_2018.pdf}
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek {joobip-file-9564 d_orzolek_04_2018.pdf}
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska {joobip-file-9565 m_pieczynska_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Eliza Mieszkowska {joobip-file-9566 m_mieszkowska_04_2018.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska {joobip-file-9567 d_dabrowska_04_2018.pdf}
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska {joobip-file-9568 h_dabkowska_04_2018.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski {joobip-file-9569 m_gumowski_04_2018.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska {joobip-file-9570 m_mierzejewska_04_2018.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

5Stan1
6Kategoriaid => 77
title => Oświadczenia majątkowe
7Data utworzenia2018-06-25 15:42:03
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorEmilia Bloch
10Data modyfikacji2018-06-25 15:42:03
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2018-06-25 15:42:03
13Dostęp1