Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOświadczenia majątkowe, kwiecień 2019
2Aliasoswiadczenia-majatkowe-kwiecien-2019
3Tekst wstępny

Podolak Bartosz {joobip-file-9571 Podolak_Bartosz.pdf}

Wójt Gminy

4Tekst

Cichocka Małgorzata {joobip-file-9572 Cichocka_Malgorzata.pdf}

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Ciunowicz Maria {joobip-file-9573 Ciunowicz_Maria.pdf}

Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Dawid Krzysztof {joobip-file-9574 Dawid_Krzysztof.pdf}

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Dąbkowska Helena {joobip-file-9575 D__bkowska_Helena.pdf}

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Dąbrowska Danuta {joobip-file-9576 D__browska_Danuta.pdf}

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Gumowski Maciej {joobip-file-9577 Gumowski_Maciej.pdf}

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Jaskólska Bożena {joobip-file-9578 Jaskolska_Bozena.pdf}

Sekretarz Gminy

Łada Łucja {joobip-file-9579 Lada_Lucja.pdf}

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w OPS Rzekuń

Lenkiewicz Choinka Anna {joobip-file-9580 Lenkiewicz_Choinka_Anna.pdf}

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Majkowska Grażyna {joobip-file-9581 Majkowska_Gra__yna.pdf}

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Michalska Monika Teresa {joobip-file-9582 Michalska_Monika_Teresa.pdf}

Skarbnik Gminy

Mierzejewska Mirosława {joobip-file-9583 Mierzejewska_Miroslawa.pdf}

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mieczkowska Magdalena {joobip-file-9584 Mieszkowska_Magdalena.pdf}

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Orzołek Danuta {joobip-file-9585 Orzo__ek_Danuta.pdf}

Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Pieczyńska Małgorzata {joobip-file-9586 Pieczynska_Malgorzata.pdf}

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Przygoda Joanna {joobip-file-9587 Przygoda_Joanna.pdf}

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Sokołowska Justyna {joobip-file-9588 Sokolowska_Justyna.pdf}

p.o. Dyrektora Gimnazjum w Rzekuniu

Żebrowski Krzysztof {joobip-file-9589 Zebrowski_Krzysztof.pdf}

Sekretarz Gminy

Sipowicz Anita Joanna {joobip-file-9590 Sipowicz_Anita_Joanna.pdf}

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

5Stan1
6Kategoriaid => 77
title => Oświadczenia majątkowe
7Data utworzenia2019-06-21 06:36:39
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorAgnieszka Górska
10Data modyfikacji2019-06-21 06:36:39
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2019-06-21 06:36:39
13Dostęp1