Podgląd wersji #5

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiNowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w SIERPNIU 2023 r.Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w SIERPNIU 2023 r.
2Aliasnowe-zasady-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-sierpniu-2023-rnowe-zasady-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-sierpniu-2023-r
3Tekst wstępny

Rolnicy posiadający świnie, owce, kozy i konie będą mogli ubiegać się o dodatkowy limit w II naborze wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składając dodatkowy wniosek oraz oświadczenie o DJP z ARiMR (w przypadku świń, owiec i kóz) i oświadczenie o DJP koni (rolnik sam musi obliczyć ilość DJP koni).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
  • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych wynosi:

  • 2 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu;
  • 1,20 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31.01.2023 r. - na utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu.

 

Rolnicy posiadający świnie, owce, kozy i konie będą mogli ubiegać się o dodatkowy limit w II naborze wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składając dodatkowy wniosek oraz oświadczenie o DJP z ARiMR (w przypadku świń, owiec i kóz) i oświadczenie o DJP koni (rolnik sam musi obliczyć ilość DJP koni).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
  • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych wynosi:

  • 2 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu;
  • 1,20 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31.01.2023 r. - na utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu.

 

4Stan11
5Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
id => 57
title => Rolnictwo
6Data utworzenia2023-07-14 10:36:452023-07-14 10:36:45
7Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
8Data modyfikacji2023-07-14 12:19:372023-07-14 10:50:18
9Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
10Data opublikowania2023-07-14 10:36:452023-07-14 10:36:45
11Dostęp11
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-publication-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-publication-time => 2023-07-14 09:33:22