Podgląd wersji #7

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiNowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w SIERPNIU 2023 r.Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w SIERPNIU 2023 r.
2Aliasnowe-zasady-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-sierpniu-2023-rnowe-zasady-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-sierpniu-2023-r
3Tekst wstępny

Rolnicy posiadający świnie, owce, kozy i konie będą mogli ubiegać się o dodatkowy limit w II naborze wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składając dodatkowy wniosek oraz oświadczenie o DJP z ARiMR (w przypadku świń, owiec i kóz) i oświadczenie o DJP koni (rolnik sam musi obliczyć ilość DJP koni).

Rolnicy posiadający świnie, owce, kozy i konie będą mogli ubiegać się o dodatkowy limit w II naborze wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składając dodatkowy wniosek oraz oświadczenie o DJP z ARiMR (w przypadku świń, owiec i kóz) i oświadczenie o DJP koni (rolnik sam musi obliczyć ilość DJP koni).

4Stan11
5Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
id => 57
title => Rolnictwo
6Data utworzenia2023-07-14 10:36:452023-07-14 10:36:45
7Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
8Data modyfikacji2023-07-14 12:40:202023-07-14 12:20:32
9Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
10Data opublikowania2023-07-14 10:36:452023-07-14 10:36:45
11Dostęp11
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-publication-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-07-14 09:33:22
joobip-publication-time => 2023-07-14 09:33:22
13Tekst

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
  • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych wynosi:

  • 2 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu;
  • 1,20 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31.01.2023 r. - na utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
  • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych wynosi:

  • 2 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu;
  • 1,20 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31.01.2023 r. - na utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu.