Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2Aliasstudium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennegostudium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego
3Stan11
4Kategoriaid => 49
title => Nieruchomości
id => 49
title => Nieruchomości
5Data utworzenia2023-07-26 11:13:402023-07-26 11:13:40
6Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
7Data modyfikacji2023-07-26 11:20:432023-07-26 11:13:51
8Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
9Data opublikowania2023-07-26 11:13:402023-07-26 11:13:40
10Dostęp11
11Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Katarzyna Siok
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-07-26 11:13:20
joobip-publication-time => 2023-07-26 11:13:20
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Katarzyna Siok
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-07-26 11:13:20
joobip-publication-time => 2023-07-26 11:13:20
12Tekst wstępny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Cechy studium:

  • zawiera część tekstową i graficzną, uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia zawarte w strategii rozwoju i planu województwa oraz strategii rozwoju gminy,
  • sporządza się je dla obszaru w granicach administracyjnych gminy,
  • ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych,
  • nie jest aktem prawa miejscowego.

Pliki do pobrania:

  • {joobip-file-10447 Uchwala_o_uchwaleniu_studium_Rzekun_2018.pdf}
  • {joobip-file-10448 Zal_nr_1_do_uchwaly_Tekst.pdf}
  • {joobip-file-10449 Zal_nr_2_do_uchwaly_Kierunki.jpg}
  • {joobip-file-10450 Zal_nr_2_do_uchwaly_Uwarunkowania.jpg}
  • {joobip-file-10451 Zal_nr_3_do_uchwaly_Wykaz_uwag_nieuwzglednionych.pdf}