Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiMiejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennnegoMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennnego
2Aliasmiejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennnegomiejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennnego
3Stan11
4Kategoriaid => 49
title => Nieruchomości
id => 49
title => Nieruchomości
5Data utworzenia2023-07-26 11:11:572023-07-26 11:11:57
6Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
7Data modyfikacji2023-07-26 11:45:522023-07-26 11:31:25
8Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
9Data opublikowania2023-07-26 11:11:572023-07-26 11:11:57
10Dostęp11
11Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Katarzyna Siok
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-07-26 11:11:07
joobip-publication-time => 2023-07-26 11:11:07
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Katarzyna Siok
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-07-26 11:11:07
joobip-publication-time => 2023-07-26 11:11:07
12Tekst wstępny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń:

Załączniki:

 • {joobip-file-10452 uchwala.pdf}
 • Załącznik nr 1 stanowią mapy (odsyłacze powyżej)
 • {joobip-file-10453 zal2.pdf}
 • {joobip-file-10454 zal3.pdf}

Zmiany:

 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś
  Wschodnia, Teodorowo
 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka.
 4. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 5. Uchwała Nr XVIII/119/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
 6. Uchwała Nr XIII/106/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń:

Załączniki:

 • {joobip-file-10452 uchwala.pdf}
 • Załącznik nr 1 stanowią mapy (odsyłacze powyżej)
 • {joobip-file-10453 zal2.pdf}
 • {joobip-file-10454 zal3.pdf}

Zmiany:

 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś
  Wschodnia, Teodorowo
 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka.
 4. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 5. Uchwała Nr XVIII/119/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
 6. Uchwała Nr XIII/106/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń