Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie
2Aliaszawiadomienie-14
3Tekst wstępny

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

4Tekst

Treść zawiadomienia: {joobip-file-10503 skan_20230731091622.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-07-31 10:03:45
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Data modyfikacji2023-07-31 10:03:45
10Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
11Data opublikowania2023-07-31 10:03:45
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-07-31 10:00:26
joobip-publication-time => 2023-07-31 10:00:26