Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie
3Tekst wstępny

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę obiektów małej architektury, elementów infrastruktury technicznej oraz wydzielonego pasa gruntu o nawierzchni żwirowo - gliniastej, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 465, 466 w obrębie 0007, w miejscowości Kamianka, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{joobip-file-10505 BI.ZUZ.5.4210.79.2023.ED.pdf}

4Stan1
5Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
6Data utworzenia2023-07-31 10:25:59
7Autorid => 779
name => Michalina Grala
8Data modyfikacji2023-07-31 10:25:59
9Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
10Data opublikowania2023-07-31 10:25:59
11Dostęp1
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-07-31 10:23:22
joobip-publication-time => 2023-07-31 10:23:22