Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiRuszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2023 r.
2Aliasruszyl-nabor-wnioskow-o-zwrot-podatku-akcyzowego-sierpien-2023-r
3Tekst wstępny

W okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.

Do wniosku należy załączyć:

 • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
 • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.
  W przypadku składania kopii faktur (paragonów) prosimy o złożenie również ich oryginałów, które po sprawdzeniu i potwierdzeniu zostaną Wnioskodawcy zwrócone;
 • oświadczenie z ARiMR o średniej liczbie DJP bydła - w przypadku osób, które nie składały wniosku w I terminie;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP świń - w przypadku posiadania świń;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP kóz - w przypadku posiadania kóz;
 • oświadczenie z ARIMR o średniej liczbie DJP owiec - w przypadku posiadania owiec;
 • oświadczenie o średniej liczbie DJP koni - w przypadku posiadania koni;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 •  
 •  
 •  
 • Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:132,00 zł x ilość ha użytków rolnych 
  oraz 
  48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Na 1 ha użytków rolnych przypada 110 litrów oleju napędowego oraz w przypadku posiadania bydła dodatkowo 40 litrów na 1 sztukę bydła (wylicza się średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych z całego 2022 roku). 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2023 wynosi 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

4Stan0
5Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
6Data utworzenia2023-08-03 10:56:57
7Autorid => 779
name => Michalina Grala
8Data modyfikacji2023-08-03 10:56:57
9Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
10Dostęp1
11Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-08-03 10:38:43
joobip-publication-time => 2023-08-03 10:38:43