Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiZgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych susząZgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą
2Aliaszglaszanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-suszazglaszanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-susza
3Tekst wstępny

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

4Tekst

Wniosek należy złożyć do 15 października 2023 r.

Aplikacja dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).
Warunkiem zgłoszenia szkody jest objęcie danej uprawy zagrożeniem wystąpienia suszy w systemie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez IUNG Puławy. Szczegółowe informacje o zakresie wystąpienia zjawiska suszy udostępnione są pod adresem:  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1415102

Złożenie wniosku w aplikacji publicznej wymaga posiadania profilu zaufanego.

Aplikacja pozostaje podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, żeby komisja gminna oszacowała straty w wyniku przeprowadzonej lustracji na miejscu, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rzekuń. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania do dnia 15 września 2023 roku, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane! 

Uwaga! Szacunki dokonane przez komisję gminną nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, tj. 2023.

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia, konieczne jest zgłoszenie w aplikacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia możliwość oszacowania strat przez aplikację również po zbiorach upraw. 

Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.

{joobip-file-11038 Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_wyniku_wystapienia_suszy_rolniczej.pdf}

Wniosek należy złożyć do 15 października 2023 r.

Aplikacja dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).
Warunkiem zgłoszenia szkody jest objęcie danej uprawy zagrożeniem wystąpienia suszy w systemie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez IUNG Puławy. Szczegółowe informacje o zakresie wystąpienia zjawiska suszy udostępnione są pod adresem:  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1415102

Złożenie wniosku w aplikacji publicznej wymaga posiadania profilu zaufanego.

Aplikacja pozostaje podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, żeby komisja gminna oszacowała straty w wyniku przeprowadzonej lustracji na miejscu, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rzekuń. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania do dnia 15 września 2023 roku, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane! 

Uwaga! Szacunki dokonane przez komisję gminną nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, tj. 2023.

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia, konieczne jest zgłoszenie w aplikacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia możliwość oszacowania strat przez aplikację również po zbiorach upraw. 

Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.

{joobip-file-11038 Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_wyniku_wystapienia_suszy_rolniczej.pdf}

5Stan11
6Kategoriaid => 57
title => Rolnictwo
id => 57
title => Rolnictwo
7Data utworzenia2023-08-07 12:32:142023-08-07 12:32:14
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
9Data modyfikacji2023-08-09 07:56:392023-08-09 07:56:07
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-08-07 12:32:142023-08-07 12:32:14
12Obrazyimage_intro => images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza2.jpg#joomlaImage://local-images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza2.jpg?width=1150&height=429
image_fulltext => images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza1.jpg#joomlaImage://local-images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza1.jpg?width=1150&height=670
image_intro => images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza2.jpg#joomlaImage://local-images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza2.jpg?width=1150&height=429
image_fulltext => images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza1.jpg#joomlaImage://local-images/arts/ug/2023/rolnictwo/susza1.jpg?width=1150&height=670
13Dostęp11
14Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Tomasz Majewski
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-08-07 12:26:50
joobip-publication-time => 2023-08-07 12:26:50
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Tomasz Majewski
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-08-07 12:26:50
joobip-publication-time => 2023-08-07 12:26:50