Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiZarządzenie Nr 59/2023Zarządzenie Nr 59/2023
2Aliaszarzadzenie-nr-59-2023zarzadzenie-nr-59-2023
3Tekst wstępny

Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2023 r.w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

4Tekst
  • {tommafile-11078 Zarzadzenie_Nr_59_2023.pdf}
  • {tommafile-11079 zalacznik_nr_1.pdf}
  • {tommafile-11080 zalacznik_nr_2.pdf}
  • {tommafile-11078 Zarzadzenie_Nr_59_2023.pdf}
  • {tommafile-11079 zalacznik_nr_1.pdf}
  • {tommafile-11080 zalacznik_nr_2.pdf}
5Stan11
6Kategoriaid => 13
title => Zarządzenia
id => 13
title => Zarządzenia
7Data utworzenia2023-08-23 06:52:502023-08-23 06:52:50
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-08-23 06:55:272023-08-23 06:52:54
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-08-23 06:52:502023-08-23 06:52:50
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-08-23 06:30:23
joobip-publication-time => 2023-08-23 06:30:23
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-08-23 06:30:23
joobip-publication-time => 2023-08-23 06:30:23