Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiInformacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
2Aliasinformacja-w-sprawie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa
3Tekst wstępny

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073).

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  • Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pod warunkiem pełnienia także funkcji sołtysa po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rzekuń na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby organ gminy nie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
 W powyższym przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

4Tekst


  • {tommafile-11386 wniosek.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 74
title => Informacje
7Data utworzenia2023-06-21 11:47:56
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorMałgorzata Paśnikowska
10Data modyfikacji2023-06-21 11:47:56
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2023-06-21 11:47:56
13Dostęp1
14Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-06-21 14:15:11