Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-2
3Tekst wstępny

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie studni głębinowej nr 1, wykonanie studni głębinowej nr 2, wykonanie wylotu do rowu W1, oraz na usługi wodne obejmującą pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i odprowadzanie do rowu poprzez projektowany wylot W1 ścieków w postaci oczyszczonych wód popłucznych, zlokalizowane na działkach o nr ew. 295/1, 138/14 i 138/15 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11419 BI.ZUZ.5.4210.170.2023.MG.pdf}
 

4Stan1
5Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
6Data utworzenia2023-08-29 08:30:42
7Autorid => 779
name => Michalina Grala
8Data modyfikacji2023-08-29 08:30:42
9Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
10Data opublikowania2023-08-29 08:30:42
11Dostęp1
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-08-29 08:25:05
joobip-publication-time => 2023-08-29 08:25:05