Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń
2Aliaszawiadomienie-wojta-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

Zawiadomienie o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4Tekst

dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów" na działce o nr ewid. 84/5, obręb Susk Stary, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11424 ROS.6220.1.2.2023_-_Zawiadomienie_o_zebraniu_dowodow.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-09-05 10:40:29
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-09-05 10:40:29
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-09-05 10:40:29
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-09-05 10:30:00
joobip-publication-time => 2023-09-05 10:30:00