Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-4
3Tekst wstępny

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

4Tekst

obejmujące przebudowę rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 311, 322/1, 677 obręb Rzekuń, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11425 BI.ZUZ.5.4210.186.2023.MG.pdf}

 

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-09-05 11:15:36
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-09-05 11:15:36
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-09-05 11:15:36
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-09-05 11:12:27
joobip-publication-time => 2023-09-05 11:12:27