Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEKUŃ z dnia 11 września 2023 r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEKUŃ z dnia 11 września 2023 r.
2Aliasobwieszczenie-wojta-gminy-rzekun-z-dnia-11-wrzesnia-2023-robwieszczenie-wojta-gminy-rzekun-z-dnia-11-wrzesnia-2023-r
3Tekst wstępny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEKUŃ z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEKUŃ z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

4Tekst
  • {tommafile-11434 obwieszczenie_wojta.pdf}
  • {tommafile-11434 obwieszczenie_wojta.pdf}
5Stan11
6Kategoriaid => 106
title => Wybory parlamentarne
id => 106
title => Wybory parlamentarne
7Data utworzenia2023-09-11 13:46:122023-09-11 13:46:12
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-09-11 13:46:142023-09-11 13:46:12
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-09-11 13:46:122023-09-11 13:46:12
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-09-11 13:42:16
joobip-publication-time => 2023-09-11 13:42:16
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-09-11 13:42:16
joobip-publication-time => 2023-09-11 13:42:16