Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody PolskieZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-5zawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-5
3Tekst wstępny

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

4Tekst

obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, instalacji gazowej oraz przyłącze energetyczne), zlokalizowany na działce o nr ewid. 217/22 w obrębie ewidencyjnym Dzbenin, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11438 BI.ZUZ.5.4210.181.2023.ED.pdf}

 

 
 

 

 

obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, instalacji gazowej oraz przyłącze energetyczne), zlokalizowany na działce o nr ewid. 217/22 w obrębie ewidencyjnym Dzbenin, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11436 BI.ZUZ.5.4210.181.2023.ED.pdf}

 

5Stan11
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
id => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-09-12 06:44:392023-09-12 06:44:39
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-09-12 06:50:472023-09-12 06:44:39
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-09-12 06:44:392023-09-12 06:44:39
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-09-12 06:40:01
joobip-publication-time => 2023-09-12 06:40:01
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-09-12 06:40:01
joobip-publication-time => 2023-09-12 06:40:01