Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiLXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxvii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   

4Tekst

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Rzekuń dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności     
       za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
       warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
    6. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201.

  • {tommafile-11444 pkt_1.pdf}
  • {tommafile-11445 pkt_2.pdf}
  • {tommafile-11446 pkt_3.pdf}
  • {tommafile-11447 pkt_4.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2023-09-14 13:29:58
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-09-14 13:29:58
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-09-14 13:29:58
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-09-14 13:19:22
joobip-publication-time => 2023-09-14 13:19:22