Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiUchwała Nr LXVII/504/2023
2Aliasuchwala-nr-lxvii-504-2023
3Tekst wstępny

Uchwała nr LXVII/504/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały NR XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

4Tekst
  • {tommafile-11475 LXVII_504_2023.pdf}
  • {tommafile-11476 LXVII_504_2023_wyniki_glosowania.pdf}

 

5Stan1
6Kategoriaid => 70
title => Uchwały
7Data utworzenia2023-09-25 13:48:20
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-09-25 13:48:20
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-09-25 13:48:20
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-09-19 13:46:16
joobip-publication-time => 2023-09-25 13:46:16