Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiLXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxviii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

4Tekst

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027:
a) wystąpienie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,

c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

5. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201.

  • {tommafile-11514 pkt2.pdf}
  • {tommafile-11515 pkt3.pdf}
  • {tommafile-11516 pkt4.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2023-10-10 14:57:01
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-10-10 14:57:01
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-10-10 14:57:01
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-10-10 14:47:33
joobip-publication-time => 2023-10-10 14:47:33