Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZarządzenie Nr 80/2023
2Aliaszarzadzenie-nr-80-2023
3Tekst wstępny

Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-20233 z objaśnieniami 

4Tekst

Treść zarządzenia: {tommafile-11601 Zarzadzenie_Nr_80.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 13
title => Zarządzenia
7Data utworzenia2023-11-17 12:15:34
8Autorid => 782
name => Monika Kurzych
9Data modyfikacji2023-11-17 12:15:34
10Autor modyfikacjiid => 782
name => Monika Kurzych
11Data opublikowania2023-11-17 12:15:34
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Monika Kurzych
joobip-creation-time => 2023-11-09 12:01:33
joobip-publication-time => 2023-11-09 12:01:33