Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiObwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń
2Aliasobwieszczenie-wojta-gminy-rzekun-20
3Tekst wstępny

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4Tekst

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Przytuły Stare – Kupniki (do DK nr 61) na działkach o nr ewid. 221, 60/2, 63, 64, 152/1, 325, 85, 84, 77, 86, 214/1, 213/1, 129/23, 129/3, 130, 129/4, 131/7, 202, 209, 155, 131/2, 154/1, 131/1, 143, 151/2, 151/3, 153/7, 151/10, 110/1, 324, obręb Przytuły Stare, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-11602 Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 29
title => Obwieszczenia
7Data utworzenia2023-11-17 12:33:15
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-11-17 12:33:15
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-11-17 12:33:15
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-11-17 12:29:51
joobip-publication-time => 2023-11-17 12:29:51