Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-8
3Tekst wstępny

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

4Tekst

tj. jezdni drogi powiatowej, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej, na działkach o nr ew. 232/1, 507, 229, 230, 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/4, 225/3, 224, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 38, 39 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka, województwo mazowieckie, z związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

{tommafile-11603 BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-11-17 12:39:26
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-11-17 12:39:26
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-11-17 12:39:26
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-11-17 12:35:23
joobip-publication-time => 2023-11-17 12:35:23