Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie
2Aliaszawiadomienie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-ostrolece-pgw-wody-polskie-9
3Tekst wstępny

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

4Tekst

-    wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustów, likwidację rowów przydrożnych otwartych, budowę rowów przydrożnych otwartych, budowę przepustów pod nawierzchnią drogi, wylotów kanalizacji deszczowej, na działach o nr ew. 228, 227, 226, 506/2, 225/1, 225/3, 225/4, 214/15, 213/2, 129/2, 72/11, 205, 204, 203/21, 203/7, 516, 122/7, 56 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń oraz działce o nr ew. 10833/2 obręb 0001 miasto Ostrołęka,
-    usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych otwartych, na działkach o nr ew. 228, 225/1, 506/2, 72/11, 129/2, 129/4, 205, 203/7, 56, 122/7 obręb 0005 Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki oraz na działce o nr ew. 10833/2 miasto Ostrołęka,
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego".

{tommafile-11604 BI.ZUZ.5.4210.219.2023.DK.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-11-17 12:50:13
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-11-17 12:50:13
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-11-17 12:50:13
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-11-17 12:42:45
joobip-publication-time => 2023-11-17 12:42:45