Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiZarządzenie Nr 81/2023Zarządzenie Nr 81/2023
2Aliaszarzadzenie-nr-81-2023zarzadzenie-nr-81-2023
3Tekst wstępny

Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu "Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r." 

Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu "Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r." 

4Tekst

Treść zarządzenia: {tommafile-11606 Zarzadzenie_Nr_81.pdf}

Treść zarządzenia: {tommafile-11606 Zarzadzenie_Nr_81.pdf}

5Stan11
6Kategoriaid => 13
title => Zarządzenia
id => 13
title => Zarządzenia
7Data utworzenia2023-11-20 13:25:112023-11-20 13:25:11
8Autorid => 782
name => Monika Kurzych
id => 782
name => Monika Kurzych
9Data modyfikacji2023-11-20 13:28:482023-11-20 13:25:11
10Autor modyfikacjiid => 782
name => Monika Kurzych
id => 782
name => Monika Kurzych
11Data opublikowania2023-11-20 13:25:112023-11-20 13:25:11
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Monika Kurzych
joobip-creation-time => 2023-11-15 13:19:12
joobip-publication-time => 2023-11-15 13:19:12
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Monika Kurzych
joobip-creation-time => 2023-11-15 13:19:12
joobip-publication-time => 2023-11-15 13:19:12