Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń
2Aliaszawiadomienie-wojta-gminy-rzekun-2
3Tekst wstępny

Zawiadomienie Wójta Gminy Rzekuń o zgromadzonym materiale dowodowym

4Tekst

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrołęka – rozgałęzienie k. Nowogrodu na Łomżę 2 i Kolno, na odcinku od istn. słupa nr 2 do istn. słupa nr 30”.

{tommafile-11720 RC65KYK.PDF}

5Stan1
6Kategoriaid => 75
title => Zawiadomienia
7Data utworzenia2023-12-19 08:25:08
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2023-12-19 08:25:08
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2023-12-19 08:25:08
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2023-12-19 08:21:23
joobip-publication-time => 2023-12-19 08:21:23