Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2Aliasobwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-6
3Tekst wstępny

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i do Ministra Infrastruktury  o zajęcie stanowiska

4Tekst

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie".

{tommafile-11810 WOOS-II.420.76.2021.DF.28.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 29
title => Obwieszczenia
7Data utworzenia2024-01-09 13:36:26
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-01-09 13:36:26
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-01-09 13:36:26
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-01-09 13:21:27
joobip-publication-time => 2024-01-09 13:21:27