Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiLXXI zwyczajna sesja Rady Gminy RzekuńLXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxxi-zwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekunlxxi-zwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe z proponowanym porządkiem obrad: 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe z proponowanym porządkiem obrad: 

4Tekst
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXIX/2023, nr LXX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2033;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Rzekuń na lata 2024-2028;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok;
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe, w dniu 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:00.

 • {tommafile-11695 pkt3.pdf}
 • {tommafile-11696 pkt4.pdf}
 • {tommafile-11697 pkt5.pdf}
 • {tommafile-11698 pkt6.pdf}
 • {tommafile-11699 pkt7.pdf}
 • {tommafile-11700 pkt8.pdf}
 • {tommafile-11701 pkt9.pdf}
 • {tommafile-11702 pkt10.pdf}
 • {tommafile-11703 pkt11.pdf}
 • {tommafile-11704 pkt12.pdf}
 • {tommafile-11705 pkt13.pdf}

{tommavideo-youtube https://www.youtube.com/embed/pwtPbUaMjOU\width=640}

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXIX/2023, nr LXX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024 - 2033;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Rzekuń na lata 2024-2028;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2024 rok;
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w budynku OSP w Borawem, Borawe 107 B, 07-411 Borawe, w dniu 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:00.

 • {tommafile-11695 pkt3.pdf}
 • {tommafile-11696 pkt4.pdf}
 • {tommafile-11697 pkt5.pdf}
 • {tommafile-11698 pkt6.pdf}
 • {tommafile-11699 pkt7.pdf}
 • {tommafile-11700 pkt8.pdf}
 • {tommafile-11701 pkt9.pdf}
 • {tommafile-11702 pkt10.pdf}
 • {tommafile-11703 pkt11.pdf}
 • {tommafile-11704 pkt12.pdf}
 • {tommafile-11705 pkt13.pdf}
5Stan11
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
id => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2023-12-13 11:45:552023-12-13 11:45:55
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2024-01-15 11:22:232023-12-13 11:46:00
10Autor modyfikacjiid => 791
name => Rafał Gumkowski
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-12-13 11:45:552023-12-13 11:45:55
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-12-13 11:02:00
joobip-publication-time => 2023-12-13 11:02:00
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-12-13 11:02:00
joobip-publication-time => 2023-12-13 11:02:00