Podgląd wersji #2

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiUchwała nr LXXIII/546/2024 z dnia 22 stycznia 2024 rokuUchwała nr LXXIII/546/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku
2Aliasuchwala-nr-lxxiii-546-2024-z-dnia-22-stycznia-2024-rokuuchwala-nr-lxxiii-546-2024-z-dnia-22-stycznia-2024-roku
3Tekst wstępny

Uchwała nr LXXIII/546/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 stycznia 2024 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Uchwała nr LXXIII/546/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 stycznia 2024 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

4Tekst
  • {tommafile-11951 LXXIII_546_2024.pdf}
  • {tommafile-11952 LXXIII_546_2024_wyniki_glosowania.pdf}
  • {tommafile-11951 LXXIII_546_2024.pdf}
  • {tommafile-11952 LXXIII_546_2024_wyniki_glosowania.pdf}
5Stan11
6Kategoriaid => 70
title => Uchwały
id => 70
title => Uchwały
7Data utworzenia2024-01-29 14:34:382024-01-29 14:34:38
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2024-01-29 14:34:402024-01-29 14:34:38
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
id => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2024-01-29 14:34:382024-01-29 14:34:38
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-01-22 14:31:25
joobip-publication-time => 2024-01-29 14:31:25
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2024-01-22 14:31:25
joobip-publication-time => 2024-01-29 14:31:25