Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiObwieszczenie Wójta Gminy RzekuńObwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń
2Aliasobwieszczenie-wojta-gminy-rzekun-21obwieszczenie-wojta-gminy-rzekun-21
3Tekst wstępny

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4Tekst

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego z częścią mieszkalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia biurowo - socjalne na działkach o nr ewid. 325/15, 325/16, 325/17, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/5, 326/3, obręb Rzekuń, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-12070 Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf}

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego z częścią mieszkalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia biurowo - socjalne na działkach o nr ewid. 325/15, 325/16, 325/17, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/5, 326/3, obręb Rzekuń, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-12070 Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf}

{tommafile-12071 ROS.6220.2.2023_-_Decyzja.pdf}

5Stan11
6Kategoriaid => 29
title => Obwieszczenia
id => 29
title => Obwieszczenia
7Data utworzenia2024-02-20 12:16:052024-02-20 12:16:05
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-02-20 14:53:302024-02-20 14:52:47
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
id => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-02-20 12:16:052024-02-20 12:16:05
12Dostęp11
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-02-20 11:37:10
joobip-publication-time => 2024-02-20 11:37:10
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-02-20 11:37:10
joobip-publication-time => 2024-02-20 11:37:10
14Data zakończenia publikacji2024-03-05 23:01:23