Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiDecyzja Wójta Gminy Rzekuń
2Aliasdecyzja-wojta-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

Decyzja Wójta Gminy Rzekuń o środowiskowych uwarunkowaniach

4Tekst

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego z częścią mieszkalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia biurowo - socjalne na działkach o nr ewid. 325/15, 325/16, 325/17, 325/20, 325/21, 325/22, 325/23, 325/5, 326/3, obręb Rzekuń, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

{tommafile-12072 ROS.6220.2.2023_-_Decyzja.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 73
title => Decyzje
7Data utworzenia2024-02-20 14:58:31
8Autorid => 779
name => Michalina Grala
9Data modyfikacji2024-02-20 14:58:31
10Autor modyfikacjiid => 779
name => Michalina Grala
11Data opublikowania2024-02-20 14:57:18
12Data zakończenia publikacji2024-03-05 23:01:35
13Dostęp1
14Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Michalina Grala
joobip-editor => Michalina Grala
joobip-creation-time => 2024-02-20 14:55:13
joobip-publication-time => 2024-02-20 14:55:13