Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiZarządzenie Nr 21/2024
2Aliaszarzadzenie-nr-21-2024
3Tekst wstępny

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udostępniania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rzekuń na cele prowadzenia spotkań w ramach kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 

4Tekst

Treść zarządzenia: {tommafile-12156 Zarzadzenie_Nr_21.pdf}

5Stan1
6Kategoriaid => 13
title => Zarządzenia
7Data utworzenia2024-03-07 09:42:01
8Autorid => 782
name => Monika Kurzych
9Data modyfikacji2024-03-07 09:42:01
10Autor modyfikacjiid => 782
name => Monika Kurzych
11Data opublikowania2024-03-07 09:42:01
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Monika Kurzych
joobip-creation-time => 2024-03-07 09:37:04
joobip-publication-time => 2024-03-07 09:37:04