Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiRodziny wspierająceRodziny wspierające
2Aliasrodziny-wspierajace-2rodziny-wspierajace-2
3Tekst wstępny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

4Tekst

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym, jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), . Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek w tej sprawie w OPS w Rzekuniu,
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Rzekuniu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS w Rzekuniu na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem. 

 

Formy pomocy rodzinie świadczone przez rodzinę wspierającą mogą być różne, w zależności od potrzeb danej rodziny oraz możliwości współpracy między zainteresowanymi i dotyczą m.in.:

 • organizacji czasu wolnego oraz wspólnego spędzania tego czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
 • robienia zakupów,
 • utrzymywania porządku w domu i dbania o higienę osobistą,
 • gotowania,
 • wspólnego spożywania posiłków.

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z tut. Ośrodkiem tel. 29 643 20 80; e-mail ops@rzekun.net.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym, jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), . Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek w tej sprawie w OPS w Rzekuniu,
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Rzekuniu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS w Rzekuniu na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem. 

 

Formy pomocy rodzinie świadczone przez rodzinę wspierającą mogą być różne, w zależności od potrzeb danej rodziny oraz możliwości współpracy między zainteresowanymi i dotyczą m.in.:

 • organizacji czasu wolnego oraz wspólnego spędzania tego czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
 • robienia zakupów,
 • utrzymywania porządku w domu i dbania o higienę osobistą,
 • gotowania,
 • wspólnego spożywania posiłków.

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z tut. Ośrodkiem tel. 29 643 20 80; e-mail ops@rzekun.net.

5Stan00
6Kategoriaid => 16
title => OPS
id => 16
title => OPS
7Data utworzenia2024-03-13 08:55:222024-03-13 08:55:22
8Autorid => 806
name => Gabriela Suchecka
id => 806
name => Gabriela Suchecka
9Inny autorGabriela SucheckaGabriela Suchecka
10Data modyfikacji2024-03-13 09:59:192024-03-13 09:58:16
11Autor modyfikacjiid => 806
name => Gabriela Suchecka
id => 806
name => Gabriela Suchecka
12Data opublikowania2024-03-13 09:32:232024-03-13 09:32:23
13Dostęp11
14Pola dodatkowejoobip-institution => Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
joobip-author => Tomasz Majewski
joobip-editor => Gabriela Suchecka
joobip-creation-time => 2024-03-13 08:55:07
joobip-publication-time => 2024-03-13 08:55:07
joobip-institution => Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
joobip-author => Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
joobip-editor => Gabriela Suchecka
joobip-creation-time => 2024-03-13 08:55:07
joobip-publication-time => 2024-03-13 08:55:07