Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci:


1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2021 rok wynosi: 11 509,95 zł rocznie.

2. Statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi: 274

3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0

4. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych: 1