Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rzekuniu uprzejmie informuje, że od 12 października do 22 października 2021 roku, na terenie naszej Gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/671214/gmina-rzekun-mieszkancy-2021.html