Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wnioski można składać:

  •     elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  •     tradycyjnie (papierowo) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń (budynek Agromaszu), II piętro w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.45

Wniosek do pobrania: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Oświadczenie RODO: o__wiadczenie_RODO_refundacja_VAT.pdf

Rzekuń, dnia... ..... .... ..... .... .....
1
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych przeze mnie moich danych
osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/46,'WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w zbiorze danych osobovvych prowadzonym przez:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń ul. Kolonia IB
Numer telefonu lub adres e-mail jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze
złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych
z ustaleniem uprawnień do refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w oparciu
o ustawę z dnia 15 grudnia 2022 1. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
w związku z sytuacją na rynku gazu.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgfty jest dobrowolne, natomiast
pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Odmowa podania tych danych
wiąże się z brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz prawo ich poprawienia, jeśli są błędne lub nieaktualne.
o nby

Rzekuń, dnia... ..... .... ..... .... .....
1
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych przeze mnie moich danych
osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/46,'WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w zbiorze danych osobovvych prowadzonym przez:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń ul. Kolonia IB
Numer telefonu lub adres e-mail jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze
złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem
uprawnień do dodatku dla gospftarstw domovvych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł w
oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgfty jest dobrowolne, natomiast
pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Odmowa podania tych danych
wiąże się z brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz prawo ich poprawienia, jeśli są błędne lub nieaktualne.
o nby
popis


  • Czas wytworzenia: 20-04-24 13:06
  • Czas udostępnienia: 20-04-24 13:06

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2