Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu
(np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

Nowy rok to również zmiany odnośnie do legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby
te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.
Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.
Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.

mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.
Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie
z nadanym terminem ważności.

Informacje w sprawie mLegitymacji
    • dostępne na stronie http://www.zus.pl
    • infolinia 22 560 16 00 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
    • e-wizyta dostępna na stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
    • sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.

Ulotka informacyjna: 4361_22_mLegitymacja_ulotka__WCAG.PDF

mLegitymacja
emeryta-rencisty
w Twoim telefonie
KPRM
ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Od stycznia 2023 r.
- jak każdy emeryt lub
rencista - masz elektroniczną wersję legityma
cji emeryta-rencisty - mLegitymację. Możesz
ją przechowywać na własnym urządzeniu mo-
bilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej
aplikacji mObywatel.
mLegitymację wydaliśmy Ci również wtedy,
gdy masz już legitymację w formie plastikowej
karty identyfikacyjnej. Teraz możesz korzystać
z obu wersji legitymacji - i tradycyjnej (plasti
kowej karty), i elektronicznej. Twoja dotych
czasowa legitymacja jest aktualna zgodnie z jej
terminem ważności. Nie musisz w tej sprawie
kontaktować się z ZUS.
WAžNE!
Legitymacja emeryta-rencisty
wydawana przez ZUS od stycznia 2023 r. jest
elektroniczna. Emeryci lub renciści, którzy
mają tylko elektroniczną legitymację, a chcą
dodatkowo otrzymać tradycyjną legityma
cję w formie plastikowej karty, muszą złożyć
w tej sprawie wniosek (na formularzu o sym
bolu ERL).
Do czego służy mLegitymacja
Dzięki mLegitymacji:
potwierdzisz, że jesteś emerytem
lub rencistą,
udowodnisz, że masz prawo do świadczeń
zdrowotnych,
możesz korzystać z ulg, które przysługują
emerytom lub rencistom (np. zniżek
do biletów).

Jak wygląda mLegitymacja
Envyta -
zg.s


  • Czas wytworzenia: 22-05-24 23:43
  • Czas udostępnienia: 22-05-24 23:43

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2