KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym chorych na SM z całego kraju.

Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania. Decyzja ta wydawana jest w oparciu o dokumentację, którą przygotowuje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek kompletuje dokumenty takie jak do innych domów pomocy społecznej dołączając wypełnioną przez chorego i lekarza ankietę.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o skierowaniu do Ośrodka:

  1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie;
  2. wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
  3. decyzja o wysokości renty lub zaświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka;
  4. wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku;
  5. ankieta - test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszystkie osoby, których decyzje o skierowaniu wraz z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – otrzymują informację określającą kolejność na liście osób oczekujących.

Postępowania dot. umieszczania osób chorych na SM w KOMR i ustalania opłaty za pobyt prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Zdrowia,

03-719 Warszawa ul. Jagielońska 26,

tel. 22-59-79-932 i 22-59-79-930

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR wynosi nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej.

Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka, nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji. Osoby wyjeżdżające nie mogą również korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego, gdyż Ośrodek nie jest zakładem opieki zdrowotnej.

Plik do pobrania: ankieta.pdf

ANKIETA
Nazwisko i imię:
Adres:
ul.
Telefon (ew inny kontakt):
- test funkcjonalny i badanie neurologiczne
rok urodzenia
CZĘSC I
WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYJĘCIE DO OSRODKA
(Prosimy o uważne przeczytanie ankiety. Rzetelne informacje dobrze zaplanować Pana(i)
pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Odpowiedzi prosimy oznaczać zakreślając odpowiedni kwadrat z.)
Od kiedy Pan(i) choruje na stwardnienie rozsiane? Prosimy podać rok
2.
3.
4.
5.
6.
Czy pracuje Pan(i) zawodowo?
tak nie
grupa KIZ
Czy potrzebuje Pan(i) pomocy w łóżku ?
przy przewracaniu z boku na bok
mam rentę inwalidzką od
przy zmianie pozycji z leżącej na Siedzącą
przy niektórych innych zmianach pozycji - prosimy podać jakich
Czy potrzebuje Pan(i) pomocy przy przemieszczaniu się?
- z łóżka na wózek:
tak, zawsze
- z wózka na łóżko:
tak, zawsze
- z wózka na sedes:
tak, zawsze
tak,
tak,
tak,
czasami
czasami
czasami
nie
nie
nie
jestem w tych wszystkich czynnościach samodzielny(a)
Czy potrzebuje Pan(i) pomocy przy myciu i higienie osobistej?
potrzebuję całkowitej pomocy
potrzebuję pomocy przy takich czynnościach jak: (prosimy wymienić kilka)
nie potrzebuję żadnej pomocy
Czy potrzebuje Pan(i) pomocy przy posiłkach?
tak, całkowitej pomocy
nie potrzebuję żadnej pomocy
pomocy częściowej, przy takich czynnościach jak:

7.
8.
9.
10.
11.
Czy potrzebuje Pan(i) pomocy przy ubieraniu?
- dolnej połowy ciała:
potrzebuję całkow tej pomocy
potrzebuję częściowej pomocy
nie potrzebuję żadnej pomocy
- górnej polowy ciała:
potrzebuję całkow tej pomocy
potrzebuję częściowej pomocy
nie potrzebuję żadnej pomocy
Czy może Pan(i):
- chodzić całkiem samodzielnie ?
tak, mogę przejść dystans około
- chodzić przy pomocy ?
kul
balkonika
laski
. metrów
drugiej osoby
mogę przejść dystans około
- stać ?
samodzielnie
przy pomocy kul, balkonika, trzymając się poręczy
przez drugą osobę
- siedzieć ?
tak
mogę jedynie leżeć
W domu poruszam się przy pomocy:
wózka
balkonika
kul
w inny sposób - jaki ?
Poza domem poruszam się przy pomocy:
wózka
balkonika
kul
nie mogę w ogóle stać
laski
laski
w inny sposób — jaki
Praktycznie nie opuszczam mieszkania z następujących IM)wodów:
12. Czy ma Pan(i) odleżyny?
tak
13. Czy ma Pan(i) kłopoty z czynnościami
mam stale
14. Używam cewnika:
cały czas
mam czasami
okresowo
nie mam żadnych
nie używam

15. Używam pieluch:
codziennie
16. Czy ma Pan(i) kłopoty:
- z pamięcią:
tak, duże
- ze słuchem:
tak, duże
- ze wzrokiem:
tak duże
- z mowłemem:
tak duże
czasami
tak, czasami
tak, czasami
tak, czasami
C] tak, nieznaczne
nie używam
nie mam
nie mam
nie mam
tak, czasami
me mam
17. Istotne informacje, które chciałaby (chciałby) Pan(i) przekazać:
Data wypełnienia ankiety:
P[Klpis .

  • Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
  • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
  • Czas wytworzenia: 14-02-12 14:28
  • Czas udostępnienia: 22-07-24 16:14

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2